Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów realizacji usługi poprowadzenia w roli konferansjera uroczystej Gali drugiej edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”

Załączniki

Treść ogłoszenia