Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia - udostępnienie internetowej platformy usprawniającej ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego przez uprawnione organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

Załączniki

Treść ogłoszenia