Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej podczas spotkania roboczego w sprawie omówienia zadań w obszarze rozwoju regionalnego w aspekcie przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji RPO WiM 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty