Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na sporządzenie opinii w zakresie projektu informatycznego

Przedmiotem zamówienia jest:

Województwo Warmińsko-Mazurskie, reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do składania ofert na sporządzenie opinii obejmującej: weryfikację, czy wykonany system e-usługi http://euro-portal.pl/ składający się z podatkowego portalu doradczego oraz systemu zarządzania dokumentami, tj. Systemu Euro DMS, zawiera wszystkie elementy/założenia opisane we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności (na dzień 6 marca 2015 r.); oszacowanie stworzonego przez Beneficjenta systemu e-usługi w dacie poniesienia wydatków na ten cel, tj. luty-czerwiec 2012 r.; ocenę czy wykonana analiza, projekt funkcjonalny oraz projekt bazy danych, podatkowego portalu doradczego oraz System Euro DMS są adekwatne/rzetelne/odpowiedniej jakości do kwoty jaka została na nie poniesiona w lutym 2012 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia