Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Szacowanie wartości usługi polegającej na wykonaniu numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Numer zamówienia: IG-WODGiK.751.9.2021

Status: W trakcie

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert: