Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do złożenia oferty na najem 11 sztuk kserokopiarek w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty