Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia dla organizacji konferencji pn. „Business Brunch with Warmia and Mazury” w formie spotkania on-line

Przedmiotem zamówienia jest:

Szacowanie wartości zamówienia dla organizacji konferencji pn. „Business Brunch with Warmia and Mazury” w formie spotkania on-line, na platformie do streamingu z możliwością nagrywania i odtwarzania dla minimum 25 przedstawicieli firm zagranicznych z krajów UE/lub przedstawicieli oddziałów firm zagranicznych z krajów UE w Polsce. Zamówienie jest realizowane w związku z projektem „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+”.

Załączniki

Treść ogłoszenia