Wersja nieobowiązująca z dnia

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z przekazaniem Wykonawcy w rozliczeniu samochodu osobowego, będącego własnością Zamawiającego

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert