Wersja nieobowiązująca z dnia

Przeprowadzenie dwóch dwudniowych szkoleń online w temacie: „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Załączniki

Treść ogłoszenia