Wersja nieobowiązująca z dnia

Przeprowadzenie szkoleń w zakresie wzmacniania zdolności gmin do przygotowania i wdrażania procesów rewitalizacyjnych

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty