Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia: dostawa oraz wdrożenie systemu wideokonferencyjnego.

Załączniki

Treść ogłoszenia