Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na : „Wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego”

Numer zamówienia: IG-WODGiK.751. 15 .2020

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: