Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia: Dostawa serwerów (typ 1, typ 2), kart rozszerzeń (typ 1, typ 2) oraz macierzy dyskowej FC

Załączniki

Treść ogłoszenia