Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Rozeznanie cenowe rynku: organizacja i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w temacie: „Konsekwencje nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i Karty Nauczyciela dla kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych z EFS – szkolenie specjalistyczne“

Numer zamówienia: O-IV.272.2.2.2020

Status: W trakcie

Tryb zamówienia: Inne

Termin składania ofert:

Załączniki: