Wersja obowiązująca z dnia

Usługa audytu realizacji Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym nr SI.042.3.2013 ze zmianami (zwanej Umową PPP) oraz założeń dokumentacji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz projektu pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie
    format: pdf, rozmiar: 307.17 KB, data dodania: