Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rejestr zmian

#ModułTytułWprowadziłData
  
91Akty prawneRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wsparcia rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego.Michał Chomej2008-09-01 08:32:24
92Akty prawneRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów w 2008 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Michał Chomej2008-09-01 08:32:24
93Akty prawneZmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008Michał Chomej2008-09-01 08:32:49
94Akty prawneUstalenie miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.Michał Chomej2008-09-01 08:32:49
95Akty prawneRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2008 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Michał Chomej2008-09-01 08:32:49
96Akty prawneWyznaczenie dwóch członków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udzielenia poręczenia Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.Michał Chomej2008-09-01 08:32:49
97Akty prawneZmiana uchwały Nr 5/40/07/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu i przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem, który utworzył zakład.Michał Chomej2008-09-01 08:32:49
98Akty prawneRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 r.Michał Chomej2008-09-01 08:33:12
99Akty prawneRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2008 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.Michał Chomej2008-09-01 08:33:12
100Akty prawneZmiana Uchwały Nr 45/280/07/III Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad powołania Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Pre-KM RPO WiM 2007-2013).Michał Chomej2008-09-01 08:33:37
Strona 10 z 1940