Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - Pozwolenia środowiskowe - Pozwolenia zintegrowane - prowadzone postępowania

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.05.2010 r., znak: OŚ.PŚ.7650-10/09/10, udzielającej Galwanotechnice Mrągowo Sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej w Mrągowie, ul. Kolejowa 6, 11-700 Mrągowo. więcej »

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Zakładowi Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Zbożowa 8, 11-200 Bartoszyce pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – kwatery unieszkodliwiania materiałów izolacyjnych i materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, zlokalizowanej w miejscowości Wysieka, gmina Bartoszyce. więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.08.2015 r., znak: OŚ-PŚ.7222.25.2015 udzielającej Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami - dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych - do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18/1, 18/2, 20/1, 20/2 i 20/4, obręb nr 136 Olsztyn, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. więcej »

Ogłoszono przez Michał Chomej

„Informacja o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji udzielającej Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna” z siedzibą w Działdowie, ul. Przemysłowa 61, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – kwatery nr 3 zlokalizowanej na działce nr 141/13 w m. Zakrzewo, gmina Działdowo.” (pismo z dnia 18.02.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7222.5.2016) więcej »