Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Schemat procedury kontroli w Departamencie Ochrony Środowiska

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Ochrony Środowiska opracowany na podstawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 41/161/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 lutego 2017r., ze zm., opublikowany stosownie do postanowień art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829 ze zm.).

Schemat procesu kontroli:

  1. Doręczenie „Zawiadomienia o kontroli”.
  2. Wszczęcie kontroli (na podstawie imiennego upoważnienia).
  3. Prowadzenie czynności kontrolnych.
  4. Podpisanie „Protokołu kontroli”.
  5. Doręczenie „Zaleceń pokontrolnych”.