Wersja obowiązująca z dnia

Schemat procedury kontroli w Departamencie Ochrony Środowiska

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Ochrony Środowiska opracowany na podstawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/157/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 marca 2019r., opublikowany stosownie do postanowień art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 162).

Schemat procesu kontroli:

  1. Doręczenie „Zawiadomienia o kontroli”.
  2. Wszczęcie kontroli (na podstawie imiennego upoważnienia).
  3. Prowadzenie czynności kontrolnych.
  4. Podpisanie „Protokołu kontroli”.
  5. „Uwagi i wniosków kontrolne”.