Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Michał Chomej

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Turystyki

Schemat procedur kontroli przeprowadzanej przez Departament Turystyki opracowany na podstawie „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 41/664/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 lipca 2016 r., ze zm., opublikowany stosownie do postanowień art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1829 ze zm.).

Schemat procesu kontroli:

  1. Doręczenie „Zawiadomienia o kontroli”.
  2. Wszczęcie kontroli (na podstawie imiennego upoważnienia).
  3. Prowadzenie czynności kontrolnych.
  4. Podpisanie „Protokołu kontroli”.
  5. Doręczenie „Zaleceń pokontrolnych”.