Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Starosty Bartoszyckiego z dnia 15.06.2015 r., znak: R.6233.7.2015.EP udzielającą POLFER Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Bezledy 35a, 11-200 Bartoszyce, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zmienioną decyzją Starosty Bartoszyckiego z dnia 29.10.2015 r., znak: R.6233.12.2015.EP (w której oczywistą omyłkę sprostowano postanowieniem z dnia 07.12.2015 r., znak: R.6233.12.2015 EP) oraz decyzją Starosty Bartoszyckiego z dnia 21.01.2016 r., znak: R.6233.4.2016.EP

Załączniki