Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wyniku kontroli zamówienia publicznego nr 508888-N-2020 dla projektu RPWM.03.01.00-28-0015/17 „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn”

Załączniki