Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Termin załatwienia

Komisja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpatruje przedłożone jej wnioski w terminie 2 miesięcy od daty założenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego po czym wniosek kierowany jest do Zarządu Województwa

Osoba kontaktowa

Wiktor Leyk

Telefon kontaktowy

089 521 92 00

Adres e-mail

ks@warmia.mazury.pl

Sposób załatwienia

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego bądź na wniosek organów jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego, organizacji społecznych i kultury.
Podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Miejsce odbioru

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wręczana jest uroczyście przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, bądź Wicemarszałka, bądź Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - miejsce wręczenia

Wymagane Dokumenty

Wniosek należy sporządzić na formularzu ustalonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czas realizacji

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest wręczana w terminie 3 miesięcy od dnia przyznania.

Opłaty

Koszt wykonania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wydatki związane z wyróżnieniem tą Odznaką pokrywane są przez budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tryb odwoławczy

Uchwała Zarządu może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego przez osobę, która wykaże w tym swój interes prawny.

Podstawa prawna

Uchwały Nr XXXIV/478/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jej wzoru oraz zasad i trybu wyróżniania i sposobu noszenia.