Wersja obowiązująca z dnia

Konkurs - "Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur" - zgłoszenie

Termin załatwienia

Według regulaminu

Osoba kontaktowa

Departament Koordynacji Promocji

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
pok. 015

Telefon kontaktowy

(089) 512 51 70

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz załączniki, o których mowa w formularzach zgłoszeniowych.

Czas realizacji

Według regulaminu konkursu "Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur".

Podstawa prawna

Regulamin konkursu "Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur".