Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-05-2522/303/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za 2019 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku i Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z badania rocznego sprawozdania finansowego.Obowiązujący
22020-05-2522/302/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.Obowiązujący
32020-05-2522/301/20/VIUchwała w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychObowiązujący
42020-05-2522/295/20/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użytkowanie wieczysteObowiązujący
52020-05-2522/289/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19Obowiązujący
62020-05-2121/273/20/VIUchwała w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.Obowiązujący
72020-05-1921/274/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.Obowiązujący
82020-05-1921/270/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Obowiązujący
92020-05-1921/255/20/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
102020-05-1220/253/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
Strona 1 z 1004