Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-10-1347/638/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie działań związanych z realizacją projektu „Pomagajmy Razem”, składanego w trybie nadzwyczajnym, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Obowiązujący
22020-10-1347/637/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie działań związanych z realizacją projektu „Akademia Pomocy Społecznej”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020.Obowiązujący
32020-10-1347/636/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do reprezentowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie działań związanych z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020Obowiązujący
42020-10-0646/631/20/VIUchwała w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci rekompensaty za koszty odzyskiwania należności za opóźnienia w transakcjach handlowychObowiązujący
52020-10-0646/630/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia biurowego o powierzchni 10,04 m2 zlokalizowanego na I piętrze budynku „B”, stanowiącego część nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Junaków 3Obowiązujący
62020-10-0646/624/20/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 49/526/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów krajowych przejazdów, zakwaterowania, szkoleń indywidualnych oraz ekspertyz związanych z udziałem członków komitetu oraz zastępców członków komitetu w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
72020-09-2845/623/20/VIUchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
82020-09-2845/620/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze edukacji, promocji i profilaktyki zdrowotnej Obowiązujący
92020-09-2845/619/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Koplińskiej – Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do reprezentowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakresie działań związanych z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020Obowiązujący
102020-09-2845/613/20/VIUchwała w sprawie: wydania opinii o zgodności projektu Strategii ZIT’’ (bis) Elbląga (zawartego w projekcie Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego / Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z 16 września 2020 r.) w zakresie możliwości finansowania ZIT” (bis) Elbląga w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Obowiązujący
Strona 1 z 1032