Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-08-1438/541/19/VIUchwała w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”Obowiązujący
22019-08-1337/540/19/VIUchwała w sprawie wyboru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 rokuObowiązujący
32019-08-0636/533/19/VIUchwała w sprawie określenia harmonogramu pracy Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w OlsztynieObowiązujący
42019-08-0636/532/19/VIUchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Forum TurystykiObowiązujący
52019-08-0636/531/19/VIUchwała zmieniająca uchwałę nr 12/92/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie powołania Forum TurystykiObowiązujący
62019-08-0636/530/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 20/289/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18Obowiązujący
72019-08-0636/529/19/VIUchwała w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w OlsztynieObowiązujący
82019-07-3035/528/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej wnioski gmin z obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego złożone w ramach konkursu „Łączy Nas Turystyka” w 2019 rokuObowiązujący
92019-07-3035/527/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej z siedzibą przy ul. Saperów 14 e w Elblągu.Obowiązujący
102019-07-3035/526/19/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Warmińsko–Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie.Obowiązujący
Strona 1 z 956