Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-02-056/63/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie przekazanie środka trwałego tj.: Respiratora stacjonarno-transportowego typu SAVINA ( ID 11846425), na rzecz Maltańskiego Centrum pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie ,, Pomoc Maltańska’’ Oddział w BarczewieObowiązujący
22019-01-305/59/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.Obowiązujący
32019-01-294/55/19/VIUchwała w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 rokuObowiązujący
42019-01-294/54/19/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
52019-01-294/53/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 37/518/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konkursu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychObowiązujący
62019-01-294/51/19/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. z późn. zm. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
72019-01-294/50/19/VUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 56/1057/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 listopada 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 1 Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaObowiązujący
82019-01-294/47/19/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.Unieważniony
92019-01-223/46/19/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rokObowiązujący
102019-01-223/45/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użyczenie na rzecz Skarbu Państwa - Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 132Obowiązujący
Strona 1 z 919