Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-04-1619/265/19/VIUchwała w sprawie: ogłoszenia konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis ElblągObowiązujący
22019-04-0918/255/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Elblągu, na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego na okres 6 lat pomieszczenia nr 1044 w budynku D Szpitala położonego przy ul. Królewieckiej 146 w ElbląguObowiązujący
32019-04-0918/254/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pomieszczeń biurowych wraz z częścią sanitarną, położonych na parterze w budynku, przy ul. Warszawskiej 21 w PiszuObowiązujący
42019-04-0918/251/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Sienkiewicz – Zastępcy Dyrektora Departamentu Certyfikacji, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
52019-04-0918/250/19/VIUchwała w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi – Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 Departamentu Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieObowiązujący
62019-04-0918/249/19/VIUchwała w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Szawerdak, Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, do składania w imieniu Województwa Warmińsko- Mazurskiego oświadczeń woli określonego rodzajuObowiązujący
72019-04-0918/248/19/VIUchwała w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień przez Województwo Warmińsko-Mazurskie i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na potrzeby lub w ramach prowadzenia procesu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu renowacji elewacji budynku administracyjnego przy ul. Emilii Plater 1 w OlsztynieObowiązujący
82019-04-0117/233/19/VIUchwała w sprawie wyróżnienia Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
92019-04-0117/232/19/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody, na użyczenie na czas określony tj. do dnia 30 października 2024 r. Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Olsztynie urządzenia klasy UTM FortiGate 101E Hardware plus 5Year8x5 Forticare and FortiGuard UTM BundleObowiązujący
102019-04-0117/230/19/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącymObowiązujący
Strona 1 z 932