Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-07-2733/461/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.Obowiązujący
22020-07-2733/460/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020 r., w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.Obowiązujący
32020-07-2733/458/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej.Obowiązujący
42020-07-2733/457/20/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: „Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej. 1. Organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko–mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, 2. Organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa”; „Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko – Mazurskiego”; „Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim i krajowym mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport wyczynowy)” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.Obowiązujący
52020-07-2733/456/20/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Rucińskiemu – Dyrektorowi Departamentu Certyfikacji do odbioru dokumentów akcji: dwóch odcinków zbiorowych akcji seria C od numeru 767 do numeru 2987 oraz seria D od numeru 2988 do numeru 5749 w łącznej ilości 4983 akcje spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w OlsztynieObowiązujący
62020-07-2733/454/20/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Morąsko-Zalewskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Morągu, na postawienie wiaty śmietnikowej na działce o nr 103/3, położonej w Morągu przy ul. Pomorskiej 21, której współwłaścicielem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, a pozostającym w trwałym zarządzie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.Obowiązujący
72020-07-2032/446/20/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
82020-07-2032/445/20/VIUchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu - w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.Obowiązujący
92020-07-2032/444/20/VIUchwała w sprawie umorzenia należności cywilno-prawnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego w postaci rekompensaty za koszty odzyskiwania należności za opóźnienia w transakcjach handlowychObowiązujący
102020-07-2032/441/20/VIUchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2019 „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”Obowiązujący
Strona 1 z 1018