Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-05-26XVI/296/20Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.Obowiązujący
22020-05-26XVI/295/20Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.Obowiązujący
32020-05-26XVI/294/20Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego corocznego czczenia pamięci Ofiar tragedii spowodowanych przez oba totalitaryzmy, do jakich doszło w regionie, w szczególności w latach 1939-1956, w tym w formie honorowania Dnia Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach.Obowiązujący
42020-05-26XVI/293/20Uchwała w sprawie udzielenia gminie Tolkmicko, Świętajno, Dubeninki, Działdowo, Szczytno i Węgorzewo pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
52020-05-26XVI/292/20Uchwała w sprawie udzielenia gminom z Województwa Warmińsko–Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Obowiązujący
62020-05-26XVI/291/20Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.Obowiązujący
72020-05-26XVI/290/20Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną przysługującą nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.Obowiązujący
82020-05-26XVI/289/20Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.Obowiązujący
92020-05-26XVI/288/20Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.Obowiązujący
102020-05-26XVI/287/20Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ul. Towarowej (od ul. Władysława Leonharda do ul. Mariana Bublewicza) i ul. Mariana Bublewicza (od ul. Towarowej do granic miasta) w Olsztynie.Obowiązujący
Strona 1 z 283