Akty prawne

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
121-06-202132/358/21/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2021 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2021”Uchwały ZarząduObowiązujący
221-06-202132/353/21/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 22/289/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 oraz w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19Uchwały ZarząduObowiązujący
315-06-202131/347/21/VIUchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wittbrodtowi – Dyrektorowi Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni do utworzenia konta dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)Uchwały ZarząduObowiązujący
415-06-202131/333/21/VIUchwała w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
515-06-202131/328/21/VIUchwała w sprawie wyboru firm audytorskich uprawnionych do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2020 oraz 2021, z możliwością przedłużenia na rok 2022 oraz 2023 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Uchwały ZarząduObowiązujący
615-06-202131/327/21/VIUchwała w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2021 rok samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie dla którego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.Uchwały ZarząduObowiązujący
708-06-202130/322/21/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwały ZarząduObowiązujący
801-06-202129/312/21/VIUchwała w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyUchwały ZarząduObowiązujący
901-06-202129/311/21/VIUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, Warmińsko- Mazurskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie czterech pomieszczeń biurowych oraz boksu garażowego, które stanowią część nieruchomości zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Junaków 3Uchwały ZarząduObowiązujący
1001-06-202129/308/21/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim za rok 2020Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 1-10 z 13,693 rekordów.