Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-02-18XIV/258/20Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
22020-02-18XIV/257/20Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039Obowiązujący
32020-02-18XIV/256/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miasto Działdowo na dofinansowanie w zakresie promocji Gminy – Miasto Działdowo podczas Festiwalu Miast CittaslowObowiązujący
42020-02-18XIV/255/20Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lidzbark WarmińskiObowiązujący
52020-02-18XIV/254/20Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/237/19 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiegoObowiązujący
62020-02-18XIV/253/20Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego na 2020 rokObowiązujący
72020-02-18XIV/252/20Uchwała w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020Obowiązujący
82020-02-18XIV/251/20Uchwała w sprawie wezwania Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Panią V. J.-T. i Pana J. T. do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”Obowiązujący
92020-02-18XIV/250/20Uchwała w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Kapituły dokonującej oceny wniosków o stypendia artystyczneObowiązujący
102020-02-18XIV/249/20Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2020 r. zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkamiObowiązujący
Strona 1 z 279