Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok

Numer aktu: 10/142/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-02-16

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIII/297/15

Informacje dodatkowe:

 1. W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok uchwalonego uchwałą Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok dokonuje się zmian poprzez:
  1. zmniejsza się planu dochodów o kwotę 190.800 zł i zmniejsza się planu wydatków o kwotę 190.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 531.690.094 zł, w tym:
   - dochody bieżące – 464.057.486 zł,
   - dochody majątkowe – 67.632.608 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 513.589.952 zł, w tym:
   - wydatki bieżące – 401.098.232 zł,
   - wydatki majątkowe – 112.491.720 zł.
   Nadwyżka budżetowa w wysokości 18.100.142 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.070.174 zł przeznaczona zostanie na pokrycie zobowiązań w wysokości 26.170.316 zł wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 55.800.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

Załączniki: