Udzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów o dzieło i składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne
Wersja z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów o dzieło i składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

  • Numer aktu 10/124/16/V
  • Rodzaj aktu Uchwały Zarządu
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  • Status Unieważniony
  • Utracił moc przez 37/603/16/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego umów o dzieło oraz składania oświadczeń woli z nimi związanych z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 wyznaczonymi do oceny, zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetów Inwestycyjnych.

Załączniki

Załączniki