Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Katarzynie Zalewskiej-Pakulnickiej – Kierownikowi Biura Projektów Energetyka i Rewitalizacja Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne
Wersja z dnia

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Katarzynie Zalewskiej-Pakulnickiej – Kierownikowi Biura Projektów Energetyka i Rewitalizacja Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.

  • Numer aktu 10/122/16/V
  • Rodzaj aktu Uchwały Zarządu
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2016-02-16
  • Status Obowiązujący
  • Traci moc 35/504/12/IV , 35/505/12/IV

Informacje dodatkowe:

§ 1
Upoważnia się Panią Katarzynę Zalewską-Pakulnicką– Kierownika Biura Projektów Energetyka i Rewitalizacja Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wszelkich pism z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w szczególności: art. 207 ust. 9, art. 189 ust. 3b, art. 61 i art. 64 ustawy o finansach publicznych oraz w związku z tymi przepisami na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa.
§ 2
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura Projektów Energetyka i Rewitalizacja Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 3
Tracą moc upoważnienia udzielone Uchwałą Nr 35/504/12/IV z 24.07.2012 r. i Nr 35/505/12/IV z 24.07.2012 r. Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 120.97 KB, data dodania: