Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Numer aktu: 10/112/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: 25/284/09/III

Załączniki: