Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zaakceptowanie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 10/111/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-02-16

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1.
Akceptuje się Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Komisji Europejskiej oraz Krajowej Jednostki Ewaluacji w celu upublicznienia.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.