Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana uchwały nr 1/3/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.01.2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji kwalifikacyjnej ds. weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedzin adekwatnych do oceny projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach pierwszego naboru kandydatów na ekspertów.

Numer aktu: 10/110/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: 1/3/16/V

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmiany w załączniku do uchwały nr 1/3/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5.01.2016 r., polegającej na aktualizacji nazwy Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego na Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki: