Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie Powiatowi Bartoszyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Powiatowi Bartoszyckiemu z budżetu Województwa na rok 2016 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 152 100 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2016 r. działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Bartoszycach.

Załączniki

Załączniki