Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w trybie egzekucji cywilnoprawnej.

Numer aktu: 70/856/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-01-01

Status: Obowiązujący

Traci moc: 16/172/15/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów, zmierzających do przymusowego wyegzekwowania udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie dofinansowania w trybie egzekucji cywilnoprawnej, uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Załączniki: