Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer aktu: 69/797/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 18/294/16/V , 12/173/16/V , 6/41/16/V , 40/650/16/V , 43/740/16/V , 32/490/16/V , 62/1053/16/V , 5/38/17/V , 4/21/17/V , 38/541/17/V , 47/688/17/V , 62/971/17/V , 74/1209/17/V , 4/63/18/V , 24/489/18/V , 37/823/18/V , 46/927/18/V , 10/102/19/VI , 51/702/19/VI , 61/871/19/VI , 11/116/20/VI

Załączniki: