Wersja obowiązująca z dnia

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok.

Informacje dodatkowe:

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2015 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 268.6 KB, data dodania:
  • Załącznik
    format: pdf, rozmiar: 380.08 KB, data dodania: