Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Aktualizacja procedur w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Numer aktu: 64/701/08/III

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2008-12-23

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Przyjmuje się do stosowania następujące zaktualizowane procedury wdrażania Programu w zakresie wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych Samorządom Województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
  1. książkę procedur KP-009/v.2/z „Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR).

Załączniki: