Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Pani Sylwii Jaskulskiej – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa, do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

Numer aktu: 60/658/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 70/836/15/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Sylwii Jaskulskiej – Członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), wszelkich pism oraz dokumentów związanych z realizacją RPO WiM 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament, w szczególności do podpisywania pism kierowanych do beneficjentów w ramach obowiązującej procedury odwoławczej tj. oceny wniosku o dofinansowanie, jak i informacji o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu protestu.

Załączniki: