Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Pana Tadeusza Mordasiewicza, powołanego w skład tej rady jako przedstawiciel organizacji ekologicznych działających i posiadających struktury organizacyjne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.