Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiana Uchwały Nr VI/153/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2017”

Numer aktu: XI/259/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: VI/153/15

Informacje dodatkowe:

W Uchwale Nr VI/153/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2017”, z późn. zm., załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Załączniki: