Wersja obowiązująca z dnia

Wyposażenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie samorządowej instytucji kultury w nieruchomość

Informacje dodatkowe:

Wyposaża się samorządową instytucję kultury - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w prawo własności do części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Olsztyn obręb nr 109, jako działki nr 15/1 o pow. 0,2342 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00034202/6.

Załączniki

Załączniki