Wersja obowiązująca z dnia

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe:

Mając na uwadze wymogi procesu inwestycyjnego, wyraża się zgodę na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dwóch lat budżetowych (lata 2015-2016) umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z Powiatem Szczycieńskim z siedzibą w Szczytnie, realizującym inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami dydaktycznymi przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Szczytnie przy ul. Korczaka 4”, dofinansowaną przez Województwo Warmińsko- Mazurskie na podstawie Umowy nr BOR/2/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Załączniki

Załączniki