Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dokonującymi oceny w ramach kryteriów merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament.

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 206.67 KB, data dodania: