Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do podpisywania wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020.

Numer aktu: 48/520/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-09-15

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 70/847/15/V

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Pani Beacie Romaszko-Klimaszewskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z jednym Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego umów o dzieło z ekspertami wpisanymi do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dokonującymi oceny w ramach kryteriów merytorycznych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament.

Załączniki: