Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego Pani Julicie Kozłowskiej – Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Numer aktu: 48/514/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-09-15

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : 70/843/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Panią Julitę Kozłowską – Z-cę Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie wdrażanych Priorytetów inwestycyjnych przez Departament.

Załączniki: