Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich z siedzibą w Olsztynie

Informacje dodatkowe:

Województwo Warmińsko-Mazurskie udziela Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich z siedzibą w Olsztynie pomocy finansowej w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Koncerty muzyki kameralnej dawnych i współczesnych kompozytorów, organizowanych w zabytkowych obiektach Warmii i Mazur.

Załączniki

Załączniki