Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Nadanie statutu Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Numer aktu: IX/225/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Traci moc: XXXII/619/09

Informacje dodatkowe:

Nadaje się statut Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załączniki: