Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zmiany w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Numer aktu: IX/216/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

W statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/736/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2014 roku, w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olsztynie, § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie (...)

Załączniki: