Wersja obowiązująca z dnia

Udzielenie pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do jednoosobowego składania oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł.

Informacje dodatkowe:

Udziela się pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do jednoosobowego składania w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oświadczeń woli związanych z wynikającym z realizacji zadań Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, zakupem towarów i usług o wartości jednorazowo nie przekraczającej kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). (...)

Załączniki

Załączniki

  • Treść uchwały
    format: pdf, rozmiar: 119.93 KB, data dodania: