Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie upoważnienia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków związanych z procesem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski.

Numer aktu: 39/432/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-08-04

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 70/867/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Zbigniewa Cieciuch - Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do działania w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, we wszystkich sprawach związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków dotyczących procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w tym do podpisywania odpowiedzi na skargi i wnioski. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje rozpatrywania i merytorycznego załatwiania skarg lub wniosków dotyczących Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. (...)

Załączniki: