Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego upoważnienia, do podpisywania pism w ramach toczących się postępowań administracyjnych dotyczących odzyskiwania środków na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Numer aktu: 39/430/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-08-04

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 70/860/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Zbigniewa Cieciuch - Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich pism z wyłączeniem aktów administracyjnych i zaświadczeń, w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących odzyskiwania środków na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). (...)

Załączniki: