Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Udzielenie Panu Zbigniewowi Cieciuch - Dyrektorowi Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego upoważnienia, do podpisywania wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania dofinansowania w trybie administracyjnym.

Numer aktu: 39/429/15/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-08-04

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : 70/857/15/V

Informacje dodatkowe:

Upoważnia się Pana Zbigniewa Cieciuch - Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wszelkich dokumentów zmierzających do przymusowego wyegzekwowania, udzielonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, dofinansowania w trybie administracyjnym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, z późn. zm.), w tym w szczególności do podpisywania upomnień oraz tytułów wykonawczych.(...)

Załączniki: